O nás

Spolek To je ono vznikl v roce 2007. Původně se zaměřoval na podporu a propagaci umění a kultury a na produkci vlastní umělecké činnosti v oblasti hudby.. Těžištěm činnosti spolku byla do r. 2010 Praha. Se změnou působiště na jižní Moravu začal spolek svoje aktivity posouvat více směrem k činnostem vzdělávacím a volnočasovým a svoji pozornost zaměřil zejména na děti a rodiče. A jelikož jsme všichni ve vedení spolku křesťané, rozhodli jsme naši činnost dále rozšířili o aktivity ekumenické a založili jsme facebookovou platformu V dobré společnosti, v rámci které již druhým rokem vydáváme stolní ekumenický kalendář. stejného názvu. Středem zájmu 1. roč. kalendáře byly ženy v duchovenské službě, partnerem při jeho realizaci domovská NO CČSH Znojmo. Naší další novou činností je projekt Zapojeni - přímá pomoc ukrajinským běžencům při integraci do naší společnosti.